Prova på Pistolskytte


Ängelholms Pistolskytteklubb erbjuder er som vill prova på pistolskytte instruktörsledd skjutning,

där ni lär er grunderna för vapenhantering och precisionsskytte.


ÄPK tillhandahåller allt som ni behöver för ert skytte, allt ni behöver göra är att anmäla er på följande adress:provapa@engelholmspk.se


Åldersgräns 18 år eller 15 år i målsmans sällskap.

För yngre personer kontakta oss för mer information.

Observera att du måste kunna uppvisa en giltig fotolegitimation vid besöket!

Vi skjuter 10 precisionsserier, totalt 50 skott.

Vi beräknar att säkerhetsgenomgång och skjutning tar ca 2,5-3 timmar.

Kostnad för att delta är 500 kr inklusive ammunition. För skyttar upp till 18 år är kostnaden 250 kr.


Tänk på att klä er i bra och funktionella kläder och skor, ungefär som när man skall gå i skogen.

Har ni glasögon eller linser, ta gärna med ett extra par ifall brytningen påverkar skyttet.

All instruktion och genomgång sker på svenska, god förståelse för svenska är ett krav.


Tillfällen att prova på pistolskytte finns i vår klubbkalender, starttid 12:00, kom i god tid.

Föranmälan måste göras på provapa@engelholmspk.se

Event/Grupp


Bjud dina vänner, kunder, personal eller tipsa din arbetsgivare och kompisar om våra eventpaket på skjutbanan.

Skall ni fixa svensexa, möhippa eller födelsedagen ?

Vi anordnar både företags- och privatarrangemang.

Vi tillhandahåller med vapen, ammunition och tillhörande utrustning.


Typ A

Intern tävling mellan deltagarna med 10 serier .22

700 kr

Ca 2 tim


Typ B

Som A med tillägg

Blandat grovskytte tjänstevapen och revolver

1000 kr

Ca 3 tim


Typ C

Som A med tillägg

Armborst

1000 kr

Ca 3 tim


Typ D

Som A med tillägg

Svartkrutsskytte

1000 kr

Ca 3 tim


Samtliga priser är per person och kan inte delas upp.

Övriga tillägg på de olika typ B-D kan göras med att lägga till en vapenklass till och då ökar kostnaden med 300 kr och 1 tim


Vill du veta mer eller skicka in en intresseanmälan :kontakt@engelholmspk.se

Medlemsansökan


Vid ansökan till Ängelholms Pistolskytteklubb-ÄPK krävs att ni erlägger årsavgiften samt uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.

From 2021 tillkommer en inträdesavgift på 1500 kr för alla sökande som EJ är registrerade i föreningen sedan tidigare.


En förutsättning för medlemskap i ÄPK bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig.


Brister sökanden i något av dessa avseenden bör medlemskap inte beviljas.


Den som begått ett sådant brott som påverkar lämpligheten att befatta sig med skjutvapen bör inte beviljas medlemskap förrän en viss tid gått sedan brottet begicks. Tiden bör stå i relation till brottets svårhetsgrad.


En sökande som har gjort sig skyldig till ett brott med ett inte ringa inslag av våld eller hot bör inte beviljas medlemskap. Under sådana omständigheter bör sökanden i vart fall inte kunna beviljas medlemskap förrän en avsevärd tid förflutit,

i regel tre till fem år räknat från den dag då den brottsliga gärningen begicks.

En sökande som har gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott att han eller hon dömts till fängelse, skyddstillsyn,

villkorlig dom eller överlämnande till särskild vård bör i regel inte beviljas medlemskap förrän omkring fem år från den dag då gärningen begicks.

Detsamma bör gälla beträffande fall av kriminalitet där vapen kommit till användning. Synnerligen allvarlig brottslighet, t.ex. grovt rån, bör föranleda att medlemskap är uteslutet under ännu längre tid.


Är det fråga om lindrigare brott eller någon annan form av kriminalitet som bedöms vara diskvalificerande, kan ett medlemskap beviljas även om en kortare tid förflutit, i normalfallet dock minst två år från den dag då den brottsliga gärningen begicks. En sökande som mer generellt eller regelbundet åsidosätter lagar eller förordningar bör inte beviljas medlemskap. Detta bör gälla även om det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser, som inte medfört svårare påföljd än böter, men som tyder på en bristande respekt för gällande författningar.


Den som gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör i normalfallet inte beviljas medlemskap förrän minst tre år förflutit sedan gärningen begicks. Om det framkommer att sökanden av medicinska skäl kan antas vara olämplig att befatta sig med skjutvapen, kan det vara nödvändigt att låta sökanden styrka sin lämplighet genom ett läkarintyg.

Avgifter 2023


From 2021 tillkommer en avgift på 1500 kr för alla sökande som EJ är registrerade i föreningen sedan tidigare.


Denna avgift skall betalas efter att du som sökande blivit godkänd samt invald i föreningen.


Ovan gäller EJ minior eller junior.

Ängelholms Pistolskytteklubb har Bankgiro 503-0903

Du kan även skicka Swish på 123 667 61 26

Vid inbetalning skriv: Förkortning, Namn, Personnr i meddelandet till mottagare.

Exempel : S, Kalle Svensson, ååmmdd-nnnn

Om ni är flera aktiva i familjen får du endast en tidning per familj.

NP: Nationellt Pistolskytte Tidningen 4 nummer / år, (15/3, 31/5, 30/9, 13/12) får aktiva medlemmar.

Om ni flera aktiva i familjen får du endast 1 tidning per familj.

From 31/7 gäller halva beloppet i avgift.

Efter 1/11 bjuder föreningen på resterande period till årsslutet.

Inbetald avgift återbetalas EJ. Gäller både nysökande och befintliga medlemmar.

Vill du bli medlem eller prova på? kontakta oss nedan