Pistolskyttekort


Från och med den 1 juli 1997 är pistolskyttekortet obligatoriskt för alla skyttar som tävlar utanför den egna föreningen. Syftet med pistolskyttekortet är att pistolskyttar får en standardiserad utbildning framför allt i säkerhetsfrågor.


På Ängelholms Pistolskytteklubb är detta kort obligatoriskt för alla aktiva medlemmar i syfte att upprätthålla säkerheten.


För att erhålla pistolskyttekort måste man genomgå utbildning. Den innehåller en teoretisk utbildning med efterföljande teoriprov. Därtill skall eleven ha genomfört ett praktiskt prov med godkännt resultat för bronsmedalj. Det praktiska provet genomförs för medlemmar hos ÄPK på klubbträningarna. För elever som kommer från andra klubbar, skall intyg från den egna klubben medföras vid utbildningen. 


För att söka till utbildningen, skicka mejl till: pistolskyttekort@engelholmspk.se


I ämnet anger du " Pistolskyttekurs" i meddelande ditt : Namn, Persnr, Telenr, vilket förening du tillhör.


Kostnader:


Medlem i ÄPK : 700 kr


EJ medlem : 1000 kr


I denna summan ingår utbildningsmaterial.


Inbetalning sker till Bg 503-0903 eller Swish: 1235767470


Skriv :Namn, Persnr, Telenr, vilket förening du tillhör. i meddelande till mottagare.

Regelverk

Läs igenom SäkB här: SäkB

Skjutbaneregler

För skjutning vid ordinarie klubbträningar gäller följande åldersgränser:

Kaliber .22 det år skytten fyller 14 år.

Kaliber grövre än .22 då skytten fyller 18 år.

Skjuttider:

Måndag - Fredag 08:00 - 20:00

Lördag - Söndag 10:00 - 18:00

Helgdagar 10:00 - 18:00

Skjutning får EJ ske på, långfredagen, påskdagen eller juldagen.

Övriga tider efter godkännande från styrelsen.

Jouren har företräde till samtliga banor i samband med tränings- och tävlingstider. Detta gäller även planerade eventskjutningar.

Regler för nyttjande av banan


Angående gevärsskytte på ÄPK

Gevärsskytte är tillåtet under följande premisser:
Gevärsskytte är endast tillåtet på 50-metersbanan.
För skytte med gevär för svartkrut krävs inget särskilt tillstånd.
För skytte med gevär kamrat i kaliber som även används för enhandsvapen (.22lr, 9*19, .38S, .45, etc.) krävs inget särskilt tillstånd.
För skytte med gevär kamrat i kaliber som endast används för gevär krävs särskilt tillstånd från säkerhetschef eller biträdande säkerhetschef.
Skytte med hagelgevär är inte tillåtet.
Klubbens målmaterial får inte användas, gevärsskytten medtar eget målmaterial som skall vara ändamålsenligt. Tomburkar, cementblock och dylikt är inte tillåtet.
Gevärsskyttet skall, liksom pistolskyttet, utföras på ett säkert, kontrollerat och seriöst sätt.

Klubbens Stadgar

Klubbens stadgar kan ni läsa här